Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001

Почетна/Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001

OHSAS 18001 standard
Savremeni zakoni zahtevaju sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. Implementacijom Sistema menadžmenta zaštite i bezbednosti zdravlja zaposlenih OHSAS 18001 doprinosi se znatnom smanjenju povreda na radu i poboljšanju radnih uslova.

Sve kompanije koje implementiraju OHSAS 18001 su obavezne da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu, procenu opasnosti na radu u pisanoj formi, vođenje knjige o povredama na radnom mestu, obučene i informisane zaposlene o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći. Vlasnik kompanije je u potpunosti odgovoran čak i u slučaju kad zaposleni ne izvršavaju njihove obaveze prema zaštiti na radu.


Prednosti implementacije OHSAS 18001

Postoje mnogobrojni razlozi zbog kojih je implementacija OHSAS 18001 neophodna, prvenstveno među velikim korporacijama, širom sveta. Neki od njih su da OHSAS 18001:

 • svodi na minimum povrede na radnom mestu,
 • pruža zaštitu, kako svim zaposlenim, tako i svim posetiocima od mogućih povreda,
 • utiče na spremnost kompanije da pravovremeno otkloni opasnost,
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima,
 • poboljšava generalnu sliku kompanije,
 • privlači strane ulagače, kao i da
 • pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu.

Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže praćenjem sledećih koraka:

 1. određivanje opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
 2. određivanje ciljeva,
 3. obuka zaposlenih o opasnostima na radnom mestu,
 4. planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih,
 5. kontrola sistema,
 6. periodično nadgledanje sistema, kao i
 7. sertifikacija.

Sertifikacija OHSAS 18001
Sertifikat OHSAS 18001 štiti organizaciju od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

Za uspešno funkcionisanje OHSAS 18001, a samim tim i za sertifikaciju od velikog su značaja obaveštenost zaposlenih o opasnostima, njihovo poznavanje zaštitnih mera i pružanje prve pomoći.