Saveti Narodne banke Srbije

Почетна/Saveti Narodne banke Srbije
Kredit za refinansiranje

Kredit za refinansiranje je kredit koji podrazumeva zamenu postojećeg duga po osnovu jednog ili više dobijenih kredita novim kreditom, obično u istom iznosu i sa istim sredstvima obezbeđenja, ali pod drugačijim… Opširnije…

Zivotno_osiguranje

Životno osiguranje

Porodični paket osiguranja pripada u grupu riziko osiguranja i ono obezbeđuje pravo na obeštećenje u slučaju “nesrećnog slučaja” svim članovima porodice. Pod “nesrećnim slučajem” se smatra prolazna… Opširnije…

Stednja

Štednja

Ako štedite u sefu ili „slamarici“ Vi zapravo ne štedite već čuvate novac jer Vam on ne donosi nikakav prihod, a imate i gubitak jer zbog inflacije opada kupovna moć tog iznosa. I dodatno postoji rizik od… Opširnije…

Razliciti_oblici_stednje

Različiti oblici štednje

Ukoliko ste u mogućnosti da izdvajate određeni deo svojih mesečnih primanja, potrebno je prikupiti dovoljno informacija o uslovima štednje, odnosno koliko mogu da iznose prinosi, ali i kakve rizike nose različiti… Opširnije…

Planiranje_penzije

Planiranje penzije

Penzija treba da omogući finansijsku zbrinutost u starosti, siguran prihod nakon završetka radnog veka. Iako se svima čini da do penzije ima dosta vremena i da je rano razmišljati o toj temi, bitno je početi… Opširnije…

Decja_stednja

Dečja štednja

Dečja štednja je namenjena maloletnim licima do njihovog punoletstva. Iako se čini da je od rođenja deteta kako bi se moo uštedeti iznos koji bi mogao… Opširnije…

Finansijski_lizing

Finansijski lizing

Finansijski lizing je posao u kome davalac lizinga sa isporučiocem predmeta lizinga zaključuje uimages/stories/download/saveti_NBS/pdf/etom lizinga), pri čemu isporučioca i predmet lizinga određuje… Opširnije…

Stambeni_krediti

Stambeni krediti

Posebnu kategoriju dugoročnih namenskih kredita čine stambeni krediti. Ovi krediti se odobravaju images/stories/download/saveti_NBS/pdf/, adaptaciju i dogradnju stambenog prostora. Ova vrsta kredita… Opširnije…

Platne_kartice

Platne kartice

Platne kartice omogućavaju plaćanje usluga i roba bez korišćenja gotovine, kao i podizanje gotovine. One su instrument bezgotovinskog plaćanja. Debitne kartice se dobijaju prilikom otvaranja tekućeg računa i… Opširnije…

Privatna_penzija

Privatna penzija

Da biste ostvarili privatnu penziju morate se učlaniti u neki od privatnih penzijskih fondova, ali pre nego se odlučite u koji ćete da se učlanite raspitajte se o svim bitnim podacima od više fondova i uporedite… Opširnije…

Osiguranje

Osiguranje

Osiguranje pruža ekonomsku zaštitu pravnim i fizičkim licima od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada nastane osigurani slučaj, a dilema može postojati samo kod izbora od kojih rizika se… Opširnije…

Uslovi_za_nabavku_automobila

Uslovi za nabavku automobila

Do željenog automobila se može doći putem kredita za automobile ili pue finansijskog lizinga. Pre donošenja konačne odluke potrebno je sagledati sve uslove pod kojima se nudi kredit, odnosno finansijski lizing… Opširnije…

Krediti

Krediti

Kredit je određeni novčani iznos koji je banka ustupila na korišćenje klijentu na određeno vreme pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cene korišćenja tih sredstava. Krediti mogu biti… Opširnije…

Ukoliko_odlucite_da_se_zaduzite

Ukoliko odlučite da se zadužite

Podizanje kredita može delovati kao idealno rešenje za mnoge probleme. Kredit Vam omogućuje da kupite novi automobil, nameštaj ili da odete na letovanje, a da pri tome ne morate istog trenutka da obezbedite… Opširnije…

Finansijski_proizvodi

Finansijski proizvodi

Usled razvoja finansijskog tržišta dolazi i do razvoja raznovrsnijih i sve kompleksnijih finansijskih proizvoda sa kojima se potrošači susreću. Iako poseduju nedovoljno znanje o različitim vidovima bankarskih… Opširnije…

Devizne_rezerve

Devizne rezerve

Devizne rezerve Republike Srbije čine sva devizna sredstva koja čuvaju i kojima upravljaju Narodna banka Srbije (NBS) i poslovne banke. Devizne rezerve NBS se sastoje od: deviza koje se čuvaju na računima kod… Opširnije…

 

Izvor: Narodna banka Srbije