Почетна/O nama/Profil agencije

Profil agencije

Prilikom definisanja delokruga aktivnosti Agencije LimanTeam, pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta investicionih studija i biznis planova, postavljen je osovni cilj i u domenu unapređenje sistema kvaliteta i to u svim sferama poslovanja, kako u našoj zemlji, tako i u Regionu. Sami ciljevi se ostvaruju prvenstveno putem pružanja usluga koje imaju kontinuiranu i odgovornu podršku od strane stručnog tima Agencije.

Pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta finansijskih studija i analiza (biznis planova), osnovu poslovanja predstavlja i pružanje usluga koji se odnose na međunarodne standarde. Sve naše aktivnosti zasnivaju se na dugogodišnjem iskustvu stručnog tima, prvenstveno stečenom radom u praksi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Raspolažući velikim brojem usluga iz oblasti finansijskog poslovanja i standardizacije, Agencija LimanTeam je u poziciji da pruži kvalitetan servis i podršku svojim klijentima, u zemlji i Regionu, zahvaljujući iskustvu i mobilnosti njenog stručnog tima.

Centar svih zbivanja za LimanTeam predstavljaju njegovi klijenti, te je stoga Agencija specijalizovana za pružanje najzahtevnijih usluga i iz oblasti ISO standarda. Posebna pažnja poklanja se znanju, kao i permanentnom usavršavanju, tako da se u programu poslovanja nalaze i seminari na kojima učestvuju predavači sa domaćih i stranih univerziteta, kao i eminentni stručnjaci iz oblasti finansija, ISO standarda i kvaliteta.

U praksi primenjen savremeni način organizacije poslovanja, kao i stručni tim sastavljen od eksperata različitih profila specijalizovanih za različite oblasti i aktivnosti, imaju za cilj da doprinesu poboljšanju organizovanosti, produktivnosti i ostvarenju ciljeva klijenata prvenstveno preko uvođenja međunarodnih standarda i novih metoda poslovanja.