Почетна/O nama/Metodologija poslovanja

Metodologija poslovanja

Metodologija koja se primenjuje počevši od prvog kontakta sa klijentom i upoznavanja sa njegovim zahtevima pa sve do sertifikacije i dobijanja sertifikata sadrži:

Osim aktivnosti vezanih za međunarodne ISO standarde, Agencija LimanTeam je proširila svoj spektar u pružanju usluga, i to na jedan potpuno novi vid poslovanja, u svetu poznat kao finansijski konsalting. Kvalitetan finansijski konsalting omogućava klijentima da definišu prepoznatljivu politiku poslovanja i na taj način značajno povećaju šanse za poslovnim uspehom, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Ono što Agenciju LimanTeam izdvaja u oblasti pružanja svojih usluga klijentima je razvoj poslovanja kroz međunarodni standard ISO 9001:2000. Prednosti koje se postižu kombinacijom standarda i finansijskog konsaltinga su mnogobrojne od kojih ćemo navesti samo neke:

  • pružanje kvalitetne usluge primaocu finansijskog konsaltinga,
  • maksimalna uređenost finansijskog sistema,
  • bolja organizacija celokupnog poslovanja i dr.

Agencija LimanTeam izlazi u susret svim stranama u finansijskom konsaltingu, kako davaocima tako i primaocima finansijskih sredstava. Takođe, spremni smo da ostvarimo saradnju sa svima koji su zainteresovani da unaprede svoje finansijsko poslovanje, kao i sa svim privrednim subjektima koji su zainteresovanim za uvođenje međunarodnih standarda i novih metoda u redovno poslovanje.