Pošaljite nam e-mail ili nas kontaktirajte telefonom.

U najkraćem mogućem roku mi ćemo Vas kontaktirati, napraviti uvodni razgovor u kojem ćemo snimiti Vaše potrebe za finansijskim sredstvima i nakon početnog upoznavanja izraditi za Vas ekonomske, finansijske i tržišne analize potencijalnog investicijskog ulaganja. Treba voditi računa o činjenici da je biznis plan samo temeljna baza svakog preduzetničkog poduhvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg poduhvata, može se uvideti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.

Možete nas kontaktirati putem e-maila ili telefona, pa ćemo porazgovarati o Vašim idejama i željama i zajednički napraviti biznis plan.

Kolo srpskih sestara 23
21000 Novi Sad, Srbija

+381 63 569 185
+381 63 358 999

office@biznis-plan.co.rs
agencijalimanteam@gmail.com

www.facebook.com/LimanTeam