Kolumne

Prvi rođendan naše male SEKE
Danas smo svi svesni prisustva i posledica svetske ekonomske krize (SEKA) i više je niko ne doživljava kao razvojnu šansu i priliku za repozicioniranje srpske privrede na međunarodnom nivou. Detaljnije


Reč-dve o podeli besplatnih akcija

Stiče se utisak da se Vlada i resorna ministarstva nekako ne snalaze u procesu strateškog vođenja, a još više operativnog sprovođenja podele besplatnih akcija. Detaljnije


Ima li nove ravnoteže?

Američki predsednik Barak Obama, posle završenog sastanka lidera Grupe 20 u Pitsburgu, izjavio je da je postignut dogovor da se ostane pri programima državne pomoći, kako bi se osigurao oporavak svetske ekonomije. Detaljnije


Probušeni dolar

Izgleda da ostatak sveta više nije spreman da bespogovorno i beskamatno finansira američku privredu daljim držanjem nacionalnih deviznih rezervi gotovo isključivo u američkim dolarima. Detaljnije


Iz krize u reforme i nazad

Ne bih baš da budem neki “partibrejker”, ali me pomalo brine to što je u proteklih desetak godina privreda Srbije imala izuzetno visoku unutrašnju potrošnju prvenstveno zasnovanu na privatizacionim prihodima, zaduživanju u svetu i pravljenju ogromnog spoljnotrgovinskog deficita. Detaljnije


Od milijarde do „Gasprom Arene“

Jedan od najboljih načina za izlazak iz ekonomske krize ili bar za ublažavanje njenih negativnih efekata, predstavlja kreiranje uslova za značajnije privlačenje stranih direktnih investicija. Detaljnije


Multipolarni svet kao izlazna strategija

Činjenica je da danas američka finansijska stabilnost u velikoj meri zavisi od kineske dobre volje da nastavi sa ulaganjem svog viška likvidnosti u američke federalne obveznice. Detaljnije


Perspektiva srpskog tržišta kapitala

Iako na srpskom finansijskom tržištu deluju raznovrsne nebankarske finansijske institucije, finansijski sistem je i dalje dominantno bankocentričan. Drugim rečima, na domaćem finansijskom tržištu i dalje u strukturi štednje dominiraju depoziti, dok u strukturi plasmana preovlanuju klasični krediti. Detaljnije