Finansije

Почетна/Finansije

POSLEDICE FINANSIJSKE KRIZE
Strane banke zaustavljaju domaću privredu
Činjenica je da danas na bankarskom tržištu Republike Srbije posluju 34 banke, od kojih 20 banaka sa većinskim akcionarima imaju sedište van Republike Srbije. Ukupna bilansna aktiva tih banaka iznosi 1.381.98 milijardi dinara, što predstavlja 74,32 odsto od ukupne sume bilansne aktive celokupnog bankarskog sektora u Republici Srbiji. Detaljnije

BUDŽETSKA CRNA RUPA
Niko ne kontroliše kako se troši 130 milijardi dinara?
Imajući u vidu odnos Vlade Republike Srbije prema Državnoj revizorskoj instituciji, nikoga posebno nije iznenadila nedavna izjava ministarke finansija Diane Dragutinović, kada je iznela stav da se “ne zna” kako se godišnje troši oko 130 milijardi dinara budžetskih sredstava. Detaljnije

TRŽIŠTE KAPITALA
Kriza fondovske industrije
Investicione jedinice fondova na srpskom fi nansijskom tržištu u poslednjih nekoliko nedelja pokazuju blagu tendenciju rasta, no veći intenzitet pozitivnih kretanja treba očekivati tek sa povratkom stranih investitora na domaće tržište kapitala. To se može očekivati tek onda kad se oni na svojim tržištima uvere da je svetska ekonomska kriza zaista prošla. Detaljnije

PRIVREDA I SPOLJNI DUG SRBIJE
Dužnička omča na vratu Srbije

Najveći kreditori domaćih preduzeća i banaka jesu strane banke i finansijske organizacije koje su vlasnički povezane sa domaćim bankama. Imajući u vidu strukturu domaćeg bankarskog sektora, gotovo se sa sigurnošću može očekivati da će i ubuduće ti poverioci biti najveći kreditori srpske privrede. Detaljnije
DRŽAVA GARANTUJE DEPOZITE
Samo štednja Srbiju spasava

U prethodnim godinama ukupna devizna štednja građana u poslovnim bankama u Srbiji beležila je konstantan rast. Izuzetak je samo 2008. godina, kada je krajem godine zavladala kriza poverenja u kojoj je sa devizne štednje povučeno blizu milijardu evra. Detaljnije